LAMAS - SỬA CHỮA BIẾN TẦN SỐ 1 VN

LAMAS - BIEN TẦN VEICHI

SỬA MÀN HÌNH HMI SHIHLIN
SỬA MÀN HÌNH HMI SHIHLIN

Chuyên sửa chữa khắc phục lổi màn hình Shihlin Mất nguồn không lên hình Màn hình mờ Màn hình sọc hư cảm ứng ....

SỬA KHỞI ĐỘNG MỀM ABB
SỬA KHỞI ĐỘNG MỀM ABB

Sửa lỗi: mất nguồn, mất pha đầu ra, .... Thay SCR

SỬA KHỞI ĐỘNG MỀM SIEMENS
SỬA KHỞI ĐỘNG MỀM SIEMENS

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi Khởi động mềm Siemens: - Mất nguồn - Mất pha đầu ra - Quá dòng - ....

SỬA KHỞI ĐỘNG MỀM  SCHNEIDER
SỬA KHỞI ĐỘNG MỀM SCHNEIDER

Chuyên sửa Khởi động mềm Schneider: Mất nguồn Mất pha Quá dòng ......

SỬA PLC SIEMENS
SỬA PLC SIEMENS

Chuyên sửa chữa PLC Siemens các lỗi: Mất nguồn Mất đầu ra Hư đầu vào ....

SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC OMRON
SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC OMRON

Chuyên sửa chữa lập trình PLC Omron

SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC FATEK
SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC FATEK

Chuyên nhận sửa chữa, lập trình PLC Fatek

SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC VIGOR
SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC VIGOR

Chuyên sửa chữa, lập trình PLC Vigor

SỬA MÀN HÌNH HMI LS
SỬA MÀN HÌNH HMI LS

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi màn hình LS: Mất nguồn Không lên màn hình Màn hình sọc, mờ Hư cảm ứng ....

SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC WECON
SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC WECON

Chuyên sửa chữa và lập trình PLC Wecon

SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC XINJE
SỬA VÀ LẬP TRÌNH PLC XINJE

Chuyên sửa chữa và lập trình PLC Xinje các lỗi: Mất nguồn Mất đầu ra Mất đầu vào ...

SỬA PLC SCHNEIDER
SỬA PLC SCHNEIDER

Chuyên sửa chữa PLC Schneider