LAMAS - SỬA CHỮA BIẾN TẦN SỐ 1 VN

LAMAS - BIEN TẦN VEICHI

SỬA SERVO MITSUBISHI
SỬA SERVO MITSUBISHI

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi Servo Mitsubishi: Lỗi E9, E17, ....

SỬA SERVO SANYO DENKI
SỬA SERVO SANYO DENKI

Chuyên sửa chữa Servo Sanyo Denki

SỬA DRIVER SERVO REXRORTH
SỬA DRIVER SERVO REXRORTH

Chuyên nhận sửa Servo Driver Rexrorth Khắc phục lỗi: Mất nguồn Nổ Mất áp ra ....

SỬA DRIVER SERVO SIEMENS
SỬA DRIVER SERVO SIEMENS

Chuyên sửa chữa, khắc phục lỗi cho Driver Servo Siemens: Mất nguồn Nổ Mất áp ra Thấp áp Quá dòng ....

SỬA DRIVER FUJI
SỬA DRIVER FUJI

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi Driver Fuji do: Mất nguồn Mất áp ra Quá dòng Thấo áp Nổ v..v.........

SỬA DC DRIVER PARKER
SỬA DC DRIVER PARKER

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi của DC Driver Parker các loại: Mất kích từ Mất áp phần ứng mất nguồn Nổ công suấ

SỬA DC DRIVER ABB
SỬA DC DRIVER ABB

Chuyên sửa chữa, khắc phục lỗi DC Driver ABB các dòng DCS: Mất nguồn Mất kích từ Mất áp phần ứng (áp ra) Nổ...

SỬA DC DRIVER SIEMENS
SỬA DC DRIVER SIEMENS

Chuyên sửa chữa, khắc phục lỗi DC Driver Siemens các loại: Mất kích từ Mất áp ra Nổ Mất nguồn

SỬA KHỞI ĐỘNG MỀM CÁC HÃNG
SỬA KHỞI ĐỘNG MỀM CÁC HÃNG

Chuyên sửa chữa, khắc phục lỗi khởi động mềm Trung Quốc : EURO, CHZIRI, POWTRAN, AUBO, HUABANG, CHINT, JASON, SINOVO, SANYU, WINSTON, .... Các lỗi: Mất nguồn Mất áp...

SỬA BIẾN TẦN KEB
SỬA BIẾN TẦN KEB

Dòng sản phẩm: F4, F5 … Công suất : 0.75 – 75KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra, Nổ đầu ra, Nổ đầu vào… Linh...

SỬA BIẾN TẦN CONTROL TECHNIQUI
SỬA BIẾN TẦN CONTROL TECHNIQUI

Dòng sản phẩm: EV, PV, SP, SK …                            Công suất : 0.75 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn...

SỬA BIẾN TẦN FUJI
SỬA BIẾN TẦN FUJI

Dòng sản phẩm: G9S, G11S, G1S, F9S, F11S… Công suất : 3.7 – 220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… OC1,2,3 EF OU1,2,3 LU OH Lin ……  Linh...