LAMAS - SỬA CHỮA BIẾN TẦN SỐ 1 VN

LAMAS - BIEN TẦN VEICHI

SỬA BIẾN TẦN ROCKWELL
SỬA BIẾN TẦN ROCKWELL

Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa board nguồn Sửa board điều khiển….

SỬA BIẾN TẦN ENC
SỬA BIẾN TẦN ENC

Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra, Nổ đầu ra, Nổ đầu vào… Linh kiện thay thế: 100% nhập khẩu chính hãng IGBT Diode...

SỬA BIẾN TẦN MITSUBISHI
SỬA BIẾN TẦN MITSUBISHI

Dòng sản phẩm: A200, A500, A700, F700 …                            Công suất : 0.75 – 220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu...

SỬA BIẾN TẦN TOSHIBA
SỬA BIẾN TẦN TOSHIBA

Dòng sản phẩm: VF-S9, VF-S11, .... Công suất : 11 – 220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa...

SỬA BIẾN TẦN LS
SỬA BIẾN TẦN LS

Dòng sản phẩm: IS5, IS7, IP5, IH5, IG5A ... Công suất : 11 –220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa...

SỬA BIẾN TẦN YASKAWA
SỬA BIẾN TẦN YASKAWA

Dòng sản phẩm: G5, G7, F7, A1000, V1000 …                            Công suất : 0.75 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu...

SỬA BIẾN TẦN HITACHI
SỬA BIẾN TẦN HITACHI

Dòng sản phẩm: L300P, SJ700, SJ200, SJ300 …                            Công suất : 5.5 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu...

SỬA BIẾN TẦN SCHNEIDER
SỬA BIẾN TẦN SCHNEIDER

Dòng sản phẩm: ATV28, 58, 61, 21, 71, 31, …                            Công suất : 0.75 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp...

SỬA BIẾN TẦN DANFOSS
SỬA BIẾN TẦN DANFOSS

Dòng sản phẩm: VLT2800/ 3000/ 5000/ 6000                            FC101/ 102/ 202/ 302 Công suất : 11 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu...

SỬA BIẾN TẦN EASYDRIVE
SỬA BIẾN TẦN EASYDRIVE

LÂM GIA HUY NHẬN SỬA BIẾN TẦN EASYDRIVE: MINI-S, MINI-L, ED3100, ED3800, ED3500, ED3200,...