BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ BIẾN TẦN 

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ BIẾN TẦN 

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ BIẾN TẦN 
BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ BIẾN TẦN 

Bảo trì:Bảo trì lớn định kỳ 2 lần/ năm + Vệ sinh board mạch bằng dung dịch chuyên dụng + Phủ keo chống ẩm + Vệ sinh nhôm tản nhiệt bằng dung dịch chuyên...

https://tawk.to/chat/5ec74f728ee2956d73a3808b/default