SỬA BIẾN TẦN | NHANH CHÓNG, TẬN NƠI, UY TÍN

SỬA BIẾN TẦN

SỬA BIẾN TẦN KEB
SỬA BIẾN TẦN KEB

Dòng sản phẩm: F4, F5 … Công suất : 0.75 – 75KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra, Nổ đầu ra, Nổ đầu vào… Linh...

SỬA BIẾN TẦN CONTROL TECHNIQUI
SỬA BIẾN TẦN CONTROL TECHNIQUI

Dòng sản phẩm: EV, PV, SP, SK …                            Công suất : 0.75 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn...

SỬA BIẾN TẦN FUJI
SỬA BIẾN TẦN FUJI

Dòng sản phẩm: G9S, G11S, G1S, F9S, F11S… Công suất : 3.7 – 220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… OC1,2,3 EF OU1,2,3 LU OH Lin ……  Linh...

SỬA BIẾN TẦN INVT
SỬA BIẾN TẦN INVT

Dòng sản phẩm: CHF, CHV, CHE, GD Công suất : 11 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa...

SỬA BIẾN TẦN INOVANCE
SỬA BIẾN TẦN INOVANCE

Nhận Sửa chữa biến tần Inovance MD các loại Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa board...

SỬA BIẾN TẦN EASYDRIVE
SỬA BIẾN TẦN EASYDRIVE

Chuyên sửa chữa biến tần Easydrive các loại: Sửa các lỗi:  Mất áp ra, mất nguồn không hiển thị, mất pha ra, ngắn mạch đầu ra, thấp áp, quá áp, ... Thay...

SỬA BIẾN TẦN POWTRAN
SỬA BIẾN TẦN POWTRAN

Dòng sản phẩm: PI7800, PI8100, PI9000 Công suất : 11 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa...

SỬA BIẾN TẦN RHYMEBUS
SỬA BIẾN TẦN RHYMEBUS

Dòng sản phẩm:RM5G Công suất : 11 – 110KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT/Caầu chỉnh...

SỬA BIẾN TẦN DELTA
SỬA BIẾN TẦN DELTA

Dòng sản phẩm: VFD-M, VFD-A, VFD-B, VFD-F, VFD-S, C2000 Công suất : 11 – 220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… OCC OH CF3...

SỬA BIẾN TẦN SHIHLIN
SỬA BIẾN TẦN SHIHLIN

Dòng sản phẩm: SL, SH, SE, SS, SS2, SF, SF-G…                            Công suất : 0.75 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp...

SỬA BIẾN TẦN RICH
SỬA BIẾN TẦN RICH

Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa board nguồn Sửa board điều khiển….

SỬA BIẾN TẦN TECO
SỬA BIẾN TẦN TECO

Dòng sản phẩm: N2, 7200, 7300, ... Công suất : 11 – 110KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa...

https://tawk.to/chat/5ec74f728ee2956d73a3808b/default