SỬA BIẾN TẦN | NHANH CHÓNG, TẬN NƠI, UY TÍN

SỬA BIẾN TẦN

SỬA BIẾN TẦN HITACHI
SỬA BIẾN TẦN HITACHI

Dòng sản phẩm: L300P, SJ700, SJ200, SJ300 …                            Công suất : 5.5 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu...

https://tawk.to/chat/5ec74f728ee2956d73a3808b/default