SỬA BIẾN TẦN | NHANH CHÓNG, TẬN NƠI, UY TÍN

SỬA BIẾN TẦN

LS

SỬA BIẾN TẦN LS
SỬA BIẾN TẦN LS

Dòng sản phẩm: IS5, IS7, IP5, IH5, IG5A ... Công suất : 11 –220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa...

https://tawk.to/chat/5ec74f728ee2956d73a3808b/default