SỬA HMI

SỬA HMI

SỬA MÀN HÌNH HMI PROFACE
SỬA MÀN HÌNH HMI PROFACE

Chuyên sửa chữa các lỗi màn hình Proface: Mất nguồn, không lên màn hình Hư cao áp LCD bị mờ, sọc Hư cảm ứng

SỬA MÀN HÌNH HMI PROFACE
SỬA MÀN HÌNH HMI PROFACE

Chuyên sửa chữa các lỗi màn hình Proface: Mất nguồn, không lên màn hình Hư cao áp LCD bị mờ, sọc Hư cảm

SỬA MÀN HÌNH HMI SIEMENS
SỬA MÀN HÌNH HMI SIEMENS

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi màn hình HMI SIEMENS: Mất nguồn Mờ màn hình Không hiển thị Hư, lệch cảm ứng ....

SỬA MÀN HÌNH HMI FUJI
SỬA MÀN HÌNH HMI FUJI

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi màn hình HMI FUJI: Mất nguồn Mờ màn hình Không hiển thị Hư, lệch cảm ứng ....

SỬA MÀN HÌNH HMI BEIJER - HITECH
SỬA MÀN HÌNH HMI BEIJER - HITECH

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi màn hình BEIJER - HITECH: mất nguồn Không hiển thị Hư cảm ứng LCD mờ, sọc .....

SỬA MÀN HÌNH HMI TOUCHWIN
SỬA MÀN HÌNH HMI TOUCHWIN

Chuyên sửa chữa khác phục lỗi màn hình TOUCHWIN: Mất nguồn Không hiển thị Hư cảm ứng LCD mờ, sọc .....

SỬA MÀN HÌNH HMI SCHNEIDER
SỬA MÀN HÌNH HMI SCHNEIDER

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi màn hình SCHNEIDER: Mất nguồn không hiển thị Hư cảm ứng LCD mờ, sọc ....

SỬA MÀN HÌNH HMI FANUC
SỬA MÀN HÌNH HMI FANUC

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi màn hình Fanuc: Mất nguồn Không hiển thị Hư cảm ứng LCD mờ, sọc ......

SỬA MÀN HÌNH HMI MITSUBiSHI GOT
SỬA MÀN HÌNH HMI MITSUBiSHI GOT

Chuyên sửa chữa, khắc phục lỗi các loại màn hình GOT: Mất nguồn Không hiển thị LCD mờ, sọc Hư cảm ứng .....

SỬA MÀN HÌNH HMI DELTA
SỬA MÀN HÌNH HMI DELTA

Chuyên sửa chữa, khắc phục lỗi màn hình Delta: Mất nguồn không lên hình Hư cảm ứng Màn hình mờ, sọc

SỬA MÀN HÌNH HMI SHIHLIN
SỬA MÀN HÌNH HMI SHIHLIN

Chuyên sửa chữa khắc phục lổi màn hình Shihlin Mất nguồn không lên hình Màn hình mờ Màn hình sọc hư cảm ứng ....

SỬA MÀN HÌNH HMI LS
SỬA MÀN HÌNH HMI LS

Chuyên sửa chữa khắc phục lỗi màn hình LS: Mất nguồn Không lên màn hình Màn hình sọc, mờ Hư cảm ứng ....

https://tawk.to/chat/5ec74f728ee2956d73a3808b/default