CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG LÂM GIA HUY | CUNG CẤP MÁY BIỀN TẦN | CÔNG TY LÂM GIA HUY | CTY LGH | BIẾN TẦN LÂM GIA HUY TẠI BÌNH DƯƠNG | BIẾN TẦN VEICHI TẠI BÌNH DƯƠNG

SỬA CHỬA MÁY BIỀN TẦN, CUNG CẤP MÁY BIỀN TẦN | CÔNG TY TNHH TM DV LÂM GIA HUY | CÔNG TY LGH | CÔNG TY LAMAS | CÔNG TY LÂM GIA HUY | CÔNG TY BIẾN TẦN | LGH | LÂM GIA HUY | BIẾN TẦN LÂM GIA HUY | LGH | LGHAUTOMATION | TỰ ĐỘNG HÓA LGH | CÔNG TY LGH | LÂM GIA

    FANUC i HMI

  • Giá : Liên hệ
  • Lượt xem: 421
  • FANUC i HMI là giao diện hỗ trợ nhất quán hoạt động hiển thị trên màn hình bằng cách cung cấp các chức năng cần thiết cho từng quá trình “KẾ HOẠCH”, “GIA CÔNG” và “CẢI TIẾN”.
    FANUC i HMI không chỉ có chức năng hiển thị mà còn là một nền tảng cốt có chức năng tải thông tin hệ thống lên máy và chia sẻ thông tin của hệ thống.

FANUC PANEL i H

FANUC PANEL i H Pro

Hiển thị thích hợp với  Windows® * PC cao cấp cho  ứng dụng i HMI. 
Hỗ trợ việc sử dụng các ứng dụng Windows® * có sẵn trên thị trường.