CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG LÂM GIA HUY

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỰ ĐỘNG LÂM GIA HUY

SỬA BIẾN TẦN DANFOSS
SỬA BIẾN TẦN DANFOSS

Dòng sản phẩm: VLT2800/ 3000/ 5000/ 6000                            FC101/ 102/ 202/ 302 Công suất : 11 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu...

SỬA BIẾN TẦN SCHNEIDER
SỬA BIẾN TẦN SCHNEIDER

Dòng sản phẩm: ATV28, 58, 61, 21, 71, 31, …                            Công suất : 0.75 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp...

SỬA BIẾN TẦN HITACHI
SỬA BIẾN TẦN HITACHI

Dòng sản phẩm: L300P, SJ700, SJ200, SJ300 …                            Công suất : 5.5 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu...

SỬA BIẾN TẦN YASKAWA
SỬA BIẾN TẦN YASKAWA

Dòng sản phẩm: G5, G7, F7, A1000, V1000 …                            Công suất : 0.75 – 315KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu...

SỬA BIẾN TẦN LS
SỬA BIẾN TẦN LS

Dòng sản phẩm: IS5, IS7, IP5, IH5, IG5A ... Công suất : 11 –220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa...

SỬA BIẾN TẦN TOSHIBA
SỬA BIẾN TẦN TOSHIBA

Dòng sản phẩm: VF-S9, VF-S11, .... Công suất : 11 – 220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra… Linh kiện thay thế: IGBT Sửa...

SỬA BIẾN TẦN MITSUBISHI
SỬA BIẾN TẦN MITSUBISHI

Dòng sản phẩm: A200, A500, A700, F700 …                            Công suất : 0.75 – 220KW Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu...

SỬA BIẾN TẦN ENC
SỬA BIẾN TẦN ENC

Sửa lỗi: Mất nguồn, mất pha đầu ra, mất áp đầu ra, ngắn mạch đầu ra, Nổ đầu ra, Nổ đầu vào… Linh kiện thay thế: 100% nhập khẩu chính hãng IGBT Diode...

https://tawk.to/chat/5ec74f728ee2956d73a3808b/default