LAMAS - SỬA CHỮA BIẾN TẦN SỐ 1 VN

LAMAS - BIEN TẦN VEICHI

Sửa chữa PLC hiệu Mitsubishi các lỗi:

Mất nguồn
Mất đầu ra
.....